Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.158.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Wa1582019.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa