Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.338.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 

Wa3382017.pdf


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-07-14
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2018-02-22
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2018-03-12
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-03-12
Wersja standardowa