Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.338.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. 
Wa3382017.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa