Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.309.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego. Warszawy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.
Wa3092012.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa