Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2010

Katalog wyżej: Informacje i wykazy z zakresu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty spłat zobowiązań podatkowych lub opłat

Lista artykułów:


Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-09-28
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Zatwierdzający bzmw/akaminski 2017-12-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-08
Wersja standardowa