Kanał Wyżej
Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. f) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2010 roku Prezydent m.st. Warszawy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty kwoty powyżej 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2010 roku Prezydent m.st. Warszawy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności kwoty powyżej 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2010 roku Prezydent m.st. Warszawy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia kwoty powyżej 500 zł.


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Informacje w zakresie udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz należności, do których nie stosuje sie przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa

Wersja standardowa