Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2006

Katalog wyżej: Informacje i wykazy z zakresu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty spłat zobowiązań podatkowych lub opłat

Lista artykułów:


Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. f) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2006 roku Prezydent m.st. Warszawy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia.


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-09-28
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Zatwierdzający bzmw/akaminski 2017-12-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-08
Wersja standardowa