Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Katalog wyżej: 2018

Lista artykułów:


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta Stołecznego Warszawy [zobacz]


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-18
Aktualizujący Wełnicka Dorota (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2019-06-19
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2019-06-19
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-19
Wersja standardowa