Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2013

Katalog wyżej: Sprawozdanie finansowe

Lista artykułów:


2013 r.


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-07-06
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-12-04
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-12-04
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-05
Wersja standardowa