Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sprawozdanie Finansowe m.st.Warszawy

Katalog wyżej: 2009

Lista artykułów:


Sprawozdanie Finansowe m.st.Warszawy

Sprawozdanie finansowe Miasta stołecznego Warszawy za 2009 cz. 1  [zobacz]

Sprawozdanie finansowe Miasta stołecznego Warszawy za 2009 rok - cz.2  korekta nr1 -[zobacz]


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-07-11
Aktualizujący Stasiak Piotr A. (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-12-04
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 2017-12-04
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-05
Wersja standardowa