Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Podatki i opłaty lokalne

Katalog wyżej: Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Podatki i opłaty lokalne

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI!

W obliczu zagrożenia epidemicznego, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy!

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w 14 dni od otrzymania decyzji. To oznacza, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji - nie będzie musiał teraz uiszczać podatku! Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników.

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Nowe zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika [zobacz]
Interpretacje podatkowe


Wersja standardowa