Kanał Wyżej
Podatki i opłaty lokalne

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI!
W obliczu zagrożenia epidemicznego, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy!
Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w 14 dni od otrzymania decyzji. To oznacza, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji - nie będzie musiał teraz uiszczać podatku! Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników.
Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
Nowe zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika [zobacz] Podatek od nieruchomości Podstawy prawne Stawki podatku od nieruchomości 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 oraz IN-18 wraz z załącznikami IN-18/O, IN-18/Z, IN-18/B, IN-18/W Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 oraz DN-18 wraz z załącznikami DN-18/O, DN-18/B, DN-18/W, DN-18/Z Podatek leśny Podstawy prawne Stawki podatku leśnego 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Informacja o lasach IL-1 wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 oraz IL-18 wraz z załącznikami IL-18/O, IL-18/W, IL-18/Z Deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-1 oraz DL-18 wraz z załącznikami DL-18/O, DL-18/W, DL-18/Z Podatek rolny Podstawy prawne Stawki podatku rolnego 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Informacja o gruntach IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 oraz IR-18 wraz z załacznikami IR-18/O, IR-18/Z, IR-18/W Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2 oraz DR-18 wraz z załącznikami DR-18/O, DR-18/W, DR-18/Z Podatek od środków transportowych Podstawy prawne Stawki podatku od środków transportowy 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A Opłata skarbowa Przedmiot opłaty skarbowej wraz ze stawką Rachunki Wykaz inkasentów opłaty skarbowej Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Interpretacje podatkowe 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Rachunki bankowe


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Podatki i opłaty lokalne

Wersja standardowa