Kanał Wyżej
2018

Dla gruntów gospodarstw rolnych:
 2,5 q x 52,49 zł/1q = 131,23 zł/1ha
 
Dla pozostałych gruntów:
 5 q x 52,49 zł/1q = 262,45 zł/1ha
UWAGA: 1 dt = 1q
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 roku (M.P. z 2017r. poz. 958)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
2018

Wersja standardowa