Kanał Wyżej
2022

UCHWAŁA NR LVI/1752/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10077) OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZYI POLITYKI REGIONALNEJ z 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724) OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) 


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
2022

Wersja standardowa