Kanał Wyżej
2021

UCHWAŁA NR XXXIX/1212/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11548) OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) 


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
2021

Wersja standardowa