Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Podatki i opłaty lokalne > Podatek od nieruchomości > Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-18 wraz z załącznikami IN-18/O, IN-18/Z, IN-18/B, IN-18/W > Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

  Drukuj
 

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 składają osoby fizyczne będące:

  • właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • właścicielami i współwłaścicielami wyodrębnionych lokali (np. mieszkania, miejsca parkingowe w garażach wielostanowiskowych);
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych (zgodnie
    z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późń. zm. - posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada nieruchomością faktycznie jak właściciel);
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zarówno zależni, np. wynajmowane od m.st. Warszawy albo Skarbu Państwa garaże, dzierżawione nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe, jak i samoistni);
  • podatnikami korzystającymi ze zwolnień na mocy art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170)

UWAGA!

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami nie składa się w przypadkach, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Załączniki do informacji IN-1

Załącznik ZIN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZIN-2  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Załącznik ZIN-3 dane pozostałych podatników.

Wypełniony przez podatnika dokument można wysłać na skrytkę ePUAP Urzędu m.st. Warszawy, po zalogowaniu się  na koncie ePUAP podatnika. Po wprowadzeniu naszego adresu /USTWarszawa/skrytka należy wypełnić formularz pisma ogólnego do urzędu wraz z załącznikiem w postaci ww. dokumentu, a następnie podpisać przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać.

Ponadto dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres dowolnego Urzędu dla Dzielnicy lub Centrum Obsług Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Są one dostępne na stronie https://deklaracje2020.um.warszawa.pl/witryna/mnp_warszawa


RACHUNEK BANKOWY

Podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych został nadany indywidualny numer rachunku bankowego w Banku Handlowym S.A.. Informacja o numerze jest wskazana w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Formularze do pobrania

Broszura do formularza "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" IN-1 oraz załączników ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 (plik do pobrania)

• IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do pobrania)

• IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz aktywny (plik do pobrania)

 

W przypadku składania informacji oraz ich korekt dotyczących okresu sprzed dnia 1 lipca 2019 roku należy wypełnić formularze: IN-18, IN-18/O, IN-18/W, IN-18/B, IN-18/Z.

Załącznik do informacji IN-18 (Informację/korektę IN-18 należy złożyć w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku).

Załącznik IN-18/O składają ww. osoby w przypadku posiadania na terenie m.st. Warszawy więcej niż jednej nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu i będących w takim samym układzie własności.
Załącznik IN-18/Z składają ww. osoby w przypadku posiadania na terenie m.st. Warszawy nieruchomości lub obiektów budowlanych zwolnionych z opodatkowania i będących w takim samym układzie własności. Katalog nieruchomości zwolnionych z opodatkowania zawiera art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Załącznik IN-18/W składają ww. osoby w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność więcej niż dwóch osób.
Załącznik IN-18/B składają ww. osoby w przypadku posiadania na terenie m.st. Warszawy budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w celu wskazania szczegółowego położenia budowli.


• IN-18 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz edytowalny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/O Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz edytowalny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/W Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz edytowalny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/B Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz edytowalny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/Z Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających zwolnieniu - formularz edytowalny (plik do ściągnięcia)

• IN-18 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/O Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/W Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/B Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz nieaktywny (plik do ściągnięcia)
• IN-18/Z Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających zwolnieniu - formularz nieaktywny (plik do ściągnięcia)

 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 02-10-2017
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 03-02-2021
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 03-02-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2021
Liczba odwiedzin: 61506
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe