Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Podatki i opłaty lokalne > Podatek od nieruchomości > Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-18 wraz z załącznikami DN-18/O, DN-18/B, DN-18/W, DN-18/Z > Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 oraz DN-18 wraz z załącznikami DN-18/O, DN-18/B, DN-18/W, DN-18/Z

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 oraz DN-18 wraz z załącznikami DN-18/O, DN-18/B, DN-18/W, DN-18/Z

  Drukuj
 

Druki deklaracji oraz załączników oznaczone cyfrą 18 są aktualne również w 2019 roku. 

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku należy wypełnić formularze DN-1, ZDN-1, ZDN-2

Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 lub DN-18 składają:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
 • osoby fizyczne jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe)
 • Ww. podmioty korzystające ze zwolnień na mocy art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170)

Obowiązek złożenia Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 lub DN-18 spoczywa na ww. podmiotach będących:

 • właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • właścicielami lub współwłaścicielami wyodrębnionych lokali;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki do deklaracji DN-1 (Deklarację DN-1 należy złożyć w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku.)

Załącznik ZDN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZDN- 2 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających zwolnieniu z opodatkowania.

Załączniki do deklaracji DN-18 (Deklarację/korektę deklaracji DN-18 należy złożyć w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku.)

Załącznik DN-18/B składają ww. podmioty w celu wskazania szczegółowego położenia budowli.
Załącznik DN-18/O składają ww. podmioty posiadające więcej niż jedną nieruchomość. Podmioty te powinny złożyć po jednym załączniku dla każdej nieruchomości.
Załącznik DN-18/Z składają ww. podmioty, których nieruchomości zwolnione są z opodatkowania. Katalog nieruchomości zwolnionych z opodatkowania zawiera art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Załącznik DN-18/W składają ww. osoby w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność więcej niż dwóch podmiotów.

Wypełniony przez podatnika dokument można wysłać na skrytkę ePUAP Urzędu m.st. Warszawy, po zalogowaniu się  na koncie ePUAP podatnika. Po wprowadzeniu naszego adresu /USTWarszawa/skrytka należy wypełnić formularz pisma ogólnego do urzędu wraz z załącznikiem w postaci ww. dokumentu, a następnie podpisać przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać.

Formularze do pobrania:

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku należy wypełnić formularze DN-1, ZDN-1, ZDN-2.

Broszura do formularza "Deklaracja na podatek od nieruchomości" DN-1 oraz załączników ZDN-1, ZDN-2 (plik do pobrania)

• DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – formularz nieaktywny (plik do pobrania)

W przypadku składania deklaracji oraz ich korekt dotyczących okresu sprzed dnia 1 lipca 2019 roku należy wypełnić formularze: DN-18, DN-18/B, DN-18/O, DN-18/Z, DN-18W

• DN-18 Deklaracja na podatek od nieruchomości – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• DN-18/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• DN-18/O Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów podlegających opodatkowaniu – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• DN-18/Z Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania – formularz nieaktywny (plik do pobrania)
• DN-18/W Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości współwłaściciele, współposiadacze samoistni, współużytkownicy wieczyści, współposiadacze zależni – formularz nieaktywny (plik do pobrania)

• DN-18 Deklaracja na podatek od nieruchomości – formularz edytowalny (plik do pobrania)
• DN-18/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli – formularz edytowalny (plik do pobrania)
• DN-18/O Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów podlegających opodatkowaniu – formularz edytowalny (plik do pobrania)
• DN-18/Z Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania – formularz edytowalny (plik do pobrania)
• DN-18/W Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości współwłaściciele, współposiadacze samoistni, współużytkownicy wieczyści, współposiadacze zależni – formularz edytowalny (plik do pobrania)

 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 03-10-2017
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 12-03-2020
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 16-03-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-03-2020
Liczba odwiedzin: 53628
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe