Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Dochody budżetowe

Katalog wyżej: Analizy i porównania

Lista artykułów:


Dochody budżetowe

 • Dochody ogółem [zobacz]
 • Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT [zobacz]
 • Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT [zobacz]
 • Dochody z podatku od nieruchomości [zobacz]
 • Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych [zobacz]
 • Dochody z mienia [zobacz]
 • Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej [zobacz]
 • Dochody z Unii Europejskiej [zobacz]
 • Dochody z subwencji oświatowej [zobacz]
 • Dotacje celowe z budżetu państwa [zobacz]
 • Dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości [zobacz]


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-07-06
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-03-23
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-03-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-23
Wersja standardowa