Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2017

Katalog wyżej: Sprawozdania budżetowe – Rb

Lista artykułów:


Sprawozdania budżetowe - Rb za 2017 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie swoich budżetów do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.


Poniżej prezentowane są aktualne sprawozdania przekazywane przez Miasto do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

I kwartał 2017 r.

II kwartał 2017 r.

III kwartał 2017 r.

IV kwartał 2017 r.

 


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-09-26
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2019-11-06
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2019-11-12
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-12
Wersja standardowa