Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2011

Katalog wyżej: Sprawozdania budżetowe – Rb

Lista artykułów:


Sprawozdania budżetowe - Rb za 2011 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie swoich budżetów do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.


Poniżej prezentowane są aktualne sprawozdania przekazywane przez Miasto do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

I kwartał 2011 r.

II kwartał 2011 r.

III kwartał 2011 r.

IV kwartał 2011 r.


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-09-26
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-03-13
Wersja standardowa