Kanał Wyżej
Sprawozdania budżetowe - Rb za 2010 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie swoich budżetów do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Poniżej prezentowane są aktualne sprawozdania przekazywane przez Miasto do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
I kwartał 2010 r.
II kwartał 2010 r.
III kwartał 2010 r.
IV kwartał 2010 r.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Sprawozdania budżetowe - Rb za 2010 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy

Wersja standardowa