Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Rating m.st. Warszawy > 2019 > Rating m.st. Warszawy - 2019 r.

Rating m.st. Warszawy - 2019 r.

  Drukuj
 

Rating międzynarodowy


W dniu 20 grudnia 2018 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie


A2 z perspektywą stabilną
 

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:

  • bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy,
  • umiarkowany poziom zadłużenia,
  • wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych,
  • stabilny poziom płynności finansowej.


Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.

 W dniu 7 czerwca 2019 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła (nadawany z własnej inicjatywy) długoterminowy międzynarodowy rating miasta stołecznego Warszawy dla zadłużenia w walucie krajowej (Issuer Default Rating - IDR) na poziomie


A- z perspektywą stabilną
 

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Decyzja ratingowa odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Uwzględniono również wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.


Rating krajowy
 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 7 czerwca 2019 roku potwierdziła krajowy długoterminowy rating miasta stołecznego Warszawy na poziomie


AAA(pol) z perspektywą stabilną


Fitch Ratings jednocześnie potwierdził na tym samym poziomie długoterminowy rating krajowy dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Analogicznie do oceny nadanej w skali międzynarodowej decyzja ratingowa odzwierciedla pogląd agencji, że w średnim okresie m.st. Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Decyzja bierze również pod uwagę poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.

 

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-10-2019
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-10-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-10-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-10-2019
Liczba odwiedzin: 876
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe