Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Rating m.st. Warszawy > 2018 > Rating m.st. Warszawy - 2018 r.

Rating m.st. Warszawy - 2018 r.

  Drukuj
 

Rating międzynarodowy

 

W dniu 20 grudnia 2018 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie


A2 z perspektywą stabilną
 

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:

  • bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy,
  • wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych,
  • umiarkowany poziom zadłużenia, 
  • stabilny poziom płynności finansowej.
     

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.

 

W dniu 17 grudnia 2018 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating miasta stołecznego Warszawy dla zadłużenia w walucie krajowej (Issuer Default Rating - IDR) na poziomie


A- z perspektywą stabilną
 

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Decyzja ratingowa odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Uwzględniono również wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. 

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.

  

 

Rating krajowy
 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 17 grudnia 2018 roku potwierdziła krajowy długoterminowy rating miasta stołecznego Warszawy na poziomie


AAA(pol) z perspektywą stabilną


Fitch Ratings jednocześnie potwierdził na tym samym poziomie długoterminowy rating krajowy dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Analogicznie do oceny nadanej w skali międzynarodowej decyzja ratingowa odzwierciedla pogląd agencji, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Decyzja bierze również pod uwagę poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem Warszawy mająca na celu dywersyfikację źródeł zadłużenia, wydłużenie terminu jego zapadalności, zmniejszenie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej oraz ograniczenie kosztów jego obsługi.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 31-12-2018
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 31-12-2018
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 03-01-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2019
Liczba odwiedzin: 1599
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe