Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Rating m.st. Warszawy > 2016 > Rating m.st. Warszawy - 2016 r.

Rating m.st. Warszawy - 2016 r.

  Drukuj
 

Rating międzynarodowy


Agencja Moody’s w dniu 14 maja 2016 roku obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski ze stabilnej na negatywną, wyznaczonego w skali międzynarodowej jako A2. Automatyczną konsekwencją było obniżenie perspektyw ratingów publicznych podmiotów krajowych, posiadających ocenę równą ocenie kraju, w tym m.st. Warszawy. W dniu 16 maja 2016 roku agencja ratingowa Moody’s ustaliła rating międzynarodowej wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie


A2 z perspektywą negatywną


To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:
• odpowiedni poziom środków finansowych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
• aktywne zarządzanie budżetem przy zachowaniu dyscypliny fiskalnej,
• obniżający się poziom zadłużenia,
• poprawę wyniku operacyjnego i finansowego,
• odpowiednią płynność finansową.

Ocena ratingowa uwzględnia ponadto, poprawę wyników bieżących dzięki wyższym wpływom podatkowym, skutecznej kontroli wydatków i dyscyplinie budżetowej. Zachowane zostały warunki stabilności finansowej Miasta.


Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.

 


Rating krajowy

 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 16 czerwca 2016 roku potwierdziła krajowy długoterminowy rating miasta stołecznego Warszawy nadany 18 maja 2009 roku. Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.


AAA(pol) z perspektywą stabilną


Rating Warszawy odzwierciedla ciągłą poprawę wyników budżetowych Miasta oraz wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę bogatą i zróżnicowaną gospodarkę i bazę podatkową oraz prognozowaną stabilizację zadłużenia w latach 2015-2017. Rating odzwierciedla także wzrost zobowiązań pośrednich Miasta oraz presję na wzrost wydatków operacyjnych.


Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-01-2018
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-02-2018
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-02-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2018
Liczba odwiedzin: 2599
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe