Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2010

Katalog wyżej: Rating m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Rating m.st. Warszawy - 2010 r.

Rating międzynarodowy

 

W grudniu 2010 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie

 
A2 z perspektywą stabilną

 

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.
Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:

  • dobre wyniki działalności operacyjnej Miasta w ostatnich latach,
  • relatywnie niski współczynnik zadłużenia,
  • dobre wyniki wskaźników obsługi długu,
  • wiarygodne plany finansowania rozwoju w przyszłości,
  • korzystne czynniki socjo-ekonomiczne.


Ocena ratingowa uwzględnia ponadto, pewne ograniczenia wynikające z istniejących uwarunkowań funkcjonowania Miasta, które ograniczają możliwości podwyższania podatków oraz kontrolowania ich wydatków. Ponadto, rating uwzględnia przyszły wzrost zadłużenia ze względu na wdrożenie ambitnego programu inwestycyjnego oraz związane z nim ryzyko zadłużenia w walucie obcej.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.

 

 

Rating krajowy

 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 16 kwietnia 2010 roku potwierdziła krajowy długoterminowy rating miasta stołecznego Warszawy nadany 18 maja 2009 roku. Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

 
AAA(pol) z perspektywą stabilną

 

Rating Warszawy bierze pod uwagę dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną, silną bazę podatkową, wysoką płynność oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Rating odzwierciedla także prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego Warszawy oraz ryzyka pośredniego wynikającego m.in. z sektora ochrony zdrowia i wzrostu zadłużenia spółek miejskich.

Ranking bierze również pod uwagę, że w latach 2010-2011 wyniki operacyjne Miasta będą się poprawiać w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym co pozwoli Miastu utrzymać bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej http://www.fitchpolska.com.pl.


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-01-23
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-06
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-06
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-02-06
Wersja standardowa