Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2008

Katalog wyżej: Rating m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Ranking m.st. Warszawy - 2008 r.

Rating międzynarodowy

 


W dniu 15 grudnia 2008 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła nadany w dniu 20 grudnia 2007 roku międzynarodowy rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie


A2 z perspektywą stabilną


To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:

  • dobre wskaźniki działalności bieżącej,
  • niskie wskaźniki zadłużenia i obsługi długu,
  • pozytywne wskaźniki społeczno-ekonomiczne.

Ocena ratingowa uwzględnia ponadto planowany wzrost poziomu zadłużenia Warszawy w związku z realizacją ambitnego programu inwestycyjnego na najbliższych latach.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-05
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-06
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (PD) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-06
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-03-12
Wersja standardowa