Kanał Wyżej
Ranking m.st. Warszawy - 2008 r.

Rating międzynarodowy
 

W dniu 15 grudnia 2008 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła nadany w dniu 20 grudnia 2007 roku międzynarodowy rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie

A2 z perspektywą stabilną

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.
Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują m.in.:
dobre wskaźniki działalności bieżącej, niskie wskaźniki zadłużenia i obsługi długu, pozytywne wskaźniki społeczno-ekonomiczne.
Ocena ratingowa uwzględnia ponadto planowany wzrost poziomu zadłużenia Warszawy w związku z realizacją ambitnego programu inwestycyjnego na najbliższych latach.
Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ranking m.st. Warszawy - 2008 r.

Wersja standardowa