Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Raporty bieżące i roczne > Raporty bieżące i roczne

Raporty bieżące i roczne

  Drukuj
 

Miasto stołeczne Warszawa, jako emitent obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jest zobowiązane do wypełniania obowiązków informacyjnych w trybie określonym:

1. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 o Obrocie instrumentami finansowymi              

2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

4. Regulaminem obrotu właściwego rynku regulowanego.

Zakres przekazywanych danych obejmuje informacje bieżące i okresowe.
Informacje bieżące i okresowe, w postaci raportów bieżących i rocznych, przekazywane są poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI).
Nadzór nad realizacją obowiązków informacyjnych za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) pełni Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 27-09-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-12-2017
Liczba odwiedzin: 263
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe