Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Polityka długu m.st. Warszawy na lata 2018-2022

Katalog wyżej: Polityka długu

Lista artykułów:


Polityka długu Warszawy na lata 2018 - 2022

Podstawowym celem polityki finansowej, w tym polityki zadłużenia Miasta jest stabilizacja podstawowych parametrów finansowych poprzez obniżenie deficytu i długu, przy zachowaniu możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Założenia strategiczne dotyczą w szczególności finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem obejmujących m.in. ustalenie wewnętrznych limitów zadłużenia.

Polityka długu Warszawy na lata 2018 - 2022


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2019-03-15
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2019-03-15
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2019-03-15
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-03-15
Wersja standardowa