Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Polityka długu Warszawy na lata 2015-2020

Katalog wyżej: Polityka długu

Lista artykułów:


Polityka długu m.st. Warszawy na lata 2015 - 2020

Podstawowym celem polityki finansowej, w tym polityki zadłużenia Miasta jest stabilizacja podstawowych parametrów finansowych poprzez obniżenie deficytu i długu, przy zachowaniu możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Założenia strategiczne dotyczą w szczególności finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem obejmujących m.in. ustalenie wewnętrznych limitów zadłużenia.

Polityka długu Warszawy na lata 2015 - 2020


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-09-26
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-01
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-05
Wersja standardowa