Kanał Wyżej
Polityka długu m.st. Warszawy na lata 2015 - 2020

Podstawowym celem polityki finansowej, w tym polityki zadłużenia Miasta jest stabilizacja podstawowych parametrów finansowych poprzez obniżenie deficytu i długu, przy zachowaniu możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Założenia strategiczne dotyczą w szczególności finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem obejmujących m.in. ustalenie wewnętrznych limitów zadłużenia.
Polityka długu Warszawy na lata 2015 - 2020<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Polityka długu m.st. Warszawy na lata 2015 - 2020

Wersja standardowa