Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Projekt budżetu

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.403.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie:

  1. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
  2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok.

Wa4032019.pdf


Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-12-12
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-12-12
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-12-12
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-12
Wersja standardowa