Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.403.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie:
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok.
Wa4032019.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa