Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Budżet m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.38.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok.

Wa382020.pdf


Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-01-24
Wersja standardowa