Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: WPF

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.37.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Stołecznego Warszawy.

Wa372020.pdf


Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-01-24
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-01-24
Wersja standardowa