Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.37.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Stołecznego Warszawy.
Wa372020.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa