Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.402.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050.
Wa4022019.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa