Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Projekt WPF

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.490.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045.

Wa4902018.pdf


Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2018-12-18
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2018-12-18
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2018-12-18
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-12-18
Wersja standardowa