Kanał Wyżej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.418.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta m.st. Warszawy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033
Wa4182011.pdf<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wersja standardowa