Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Projekt WPF

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr 324/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033

324W10.pdf


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-06-06
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2017-11-28
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2017-11-28
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-05
Wersja standardowa