Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2010

Katalog wyżej: Pomoc publiczna

Lista artykułów:


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent m.st. Warszawy udzielił pomocy publicznej

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej organy sporządzające sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej mają obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych, informacji na temat udzielonej w tym zakresie pomocy.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent m. st. Warszawy w 2010 r. udzielił pomocy publicznej [pobierz].


Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-12
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2017-12-13
Zatwierdzający bzmw/akaminski 2017-12-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-13
Wersja standardowa