Kanał Wyżej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent m.st. Warszawy udzielił pomocy publicznej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej organy sporządzające sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej mają obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych, informacji na temat udzielonej w tym zakresie pomocy.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent m. st. Warszawy w 2008 r. udzielił pomocy publicznej [pobierz].
 <strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent m.st. Warszawy udzielił pomocy publicznej

Wersja standardowa