Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy [stara wersja] > Wykonanie budżetu > Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu

  Drukuj
 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b i d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości:

 1. kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki;
 2. wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwotę deficytu albo nadwyżki;
 3. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2017 roku:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I-sze półrocze 2017 r:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I-sze półrocze 2017 r. (zobacz)

 • Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2017 r. (zobacz)
 • Informacja z wykonania budżetu za II-a kwartały 2017 r.(zobacz)
 • Informacja z wykonania budżetu za III-y kwartały 2017 r. (zobacz)

  

Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2016 roku:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2016 r. w pigułce

Uchwała Nr Wa.182.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok (zobacz)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2016 r.:

 • Informacja o stanie mienia m.st. Warszawy za 2016 rok (zobacz)

  Skrócona informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2016 r. - prezentacja (zobacz)

  Syntetyczna informacja z realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. (zobacz)

  Syntetyczna informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2045 (zobacz)

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I-sze półrocze 2016 r:

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I-sze półrocze 2016 r. (zobacz)

  • Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2016 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za II-a kwartały 2016 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III-y kwartały 2016 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za IV-y kwartały 2016 r. (zobacz)

   

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2015 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2015 r. w pigułce

  Uchwała Nr Wa.140.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok (zobacz)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2015 r.:

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I-sze półrocze 2015 r:

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I-sze półrocze 2015 r. (zobacz)

  • Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2015 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za II-a kwartały 2015 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III-y kwartały 2015 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za IV-y kwartały 2015 r. (zobacz)

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2014 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2014 r. w pigułce

  Uchwała Nr Wa.135.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok (zobacz)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2014 r.:

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I-sze półrocze 2014 r:

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I-sze półrocze 2014 r. (zobacz)

  • Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2014 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za II-a kwartały 2014 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III-y kwartały 2014 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za IV-y kwartały 2014 r. (zobacz)

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2013 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2013 r. w pigułce

  Uchwała Nr Wa.134.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. (zobacz)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2013 r.:

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za I-sze półrocze 2013 r.:

  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042, w tym o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. (zobacz)

  • Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2013 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za II-a kwartały 2013 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III-y kwartały 2013 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za IV-y kwartały 2013 r. (zobacz)

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku w pigułce(zobacz)

  Uchwała Nr Wa.161.2013 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2012 rok [zobacz]

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok:

  Syntetyczna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2012 r. (zobacz)

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za I półrocze 2012 roku:

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2011 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2011 r. w pigułce (część 1) (część 2)

  Uchwała Nr Wa.164.2012 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2011 rok (zobacz)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2011 r.:

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za I półrocze 2011 roku:

  • Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2011 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2011 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 r. (zobacz)  

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2010 roku:

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2010 r. w pigułce (część 1) (część 2)

  Uchwała Nr 176/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2010 rok (zobacz)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2010 r.:

   

  • Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2010 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2010 r. (zobacz)
  • Informacja z wykonania budżetu za  II kwartał 2010 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za   I kwartał 2010 r. [zobacz]

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2009 roku:


  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2008 roku:


   Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2007 roku:

  • Uchwała Nr XXIX/891/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za rok 2007 [część 1], [część 2]

  • Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2007 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r.[zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za  II kwartał 2007 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za   I kwartał 2007 r. [zobacz]

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2006 roku:

  • Uchwała Nr VIII/192/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  • Sprawozdanie: objaśnienia [pobierz], załączniki [pobierz]

  • Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2006 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za  II kwartał 2006 r. [zobacz]
  • Informacja z wykonania budżetu za   I kwartał 2006 r. [zobacz]

  Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2005 roku:

 •  
   
  Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2007
  Aktualizujący Rycharska Renata (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 25-10-2017
  Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 25-10-2017
  Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-10-2017
  Liczba odwiedzin: 63518
  Rejestr zmian
   
  jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe