Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
12723/2018 zmiany uchwały nr 6206/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 09.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udostępniania, na okres do 3 lat, części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje ZGN Wola w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy oraz powołania, zatwierdzenia składu, zakresu i trybu pracy Komisji ds. negocjacji warunków najmu lub dzierżawy 28-05-2018 Szczegóły
12722/2018 zatwierdzenia warunków najmu boksu użytkowego nr ... położonego przy ... w ..., o powierzchni 13,21 m2 ustalonych w drodze negocjacji 28-05-2018 Szczegóły
12721/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu miejsca postojowego nr ... położonego w hali garażowej przy ... w ... 28-05-2018 Szczegóły
12720/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Nakielskiej 4 w Warszawie, o powierzchni 38,55 m2 28-05-2018 Szczegóły
12719/2018 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 28-05-2018 Szczegóły
12718/2018 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 28-05-2018 Szczegóły
12717/2018 wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Wolskiego Centrum Kultury 23-05-2018 Szczegóły
12716/2018 udzielenia upoważnienia dla Pana Aleksandra Krzyżanowskiego – Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola 23-05-2018 Szczegóły
12715/2018 udzielenia upoważnienia dla Pana Aleksandra Krzyżanowskiego – Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola 23-05-2018 Szczegóły
12714/2018 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 r. 23-05-2018 Szczegóły
12713/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 r. 23-05-2018 Szczegóły
12712/2018 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st Warszawy w 2018 r. 23-05-2018 Szczegóły
12711/2018 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st Warszawy w 2018 r. 23-05-2018 Szczegóły
12710/2018 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12709/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12708/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12707/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12706/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12705/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
12704/2018 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 23-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe