Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4354/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-09-2009 Szczegóły
4352/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-09-2009 Szczegóły
4351/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-09-2009 Szczegóły
4197/2009 zaopiniowania wstępnego projektu załacznika Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz prognozy budżetowej Dzielnicy Wola na lata 2011 - 2012 03-09-2009 Szczegóły
4371/2009 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień 30.09.2009 r. umowy najmu nr 163/2008 zawartej 31.12.2008 r. dotyczącej lokalu użytkowego, położonego w Warszawie, przy ul. Wolskiej 46/48, którego najemcą jest Pan Tomasz Jankowski 29-09-2009 Szczegóły
4250/2009 skierowania do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013 08-09-2009 Szczegóły
4249/2009 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 r. 08-09-2009 Szczegóły
4248/2009 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 r. 08-09-2009 Szczegóły
4295/2009 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 r. 15-09-2009 Szczegóły
4247/2009 ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola 08-09-2009 Szczegóły
4246/2009 zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 19 08-09-2009 Szczegóły
4245/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. Nowolipki 22 w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 08-09-2009 Szczegóły
4196/2009 utworzenia interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne 01-09-2009 Szczegóły
4194/2009 przekazania boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 148 przy ul.Ożarowskiej 69 w Warszawie 01-09-2009 Szczegóły
4193/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 01-09-2009 Szczegóły
4192/2009 wskazania pomieszczeń tymczasowych 01-09-2009 Szczegóły
4191/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 01-09-2009 Szczegóły
4189/2009 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Siennej 59 w Warszawie stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 01-09-2009 Szczegóły
4190/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 01-09-2009 Szczegóły
4188/2009 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Warszawie stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 01-09-2009 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe