Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
5068/2009 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 r. 15-12-2009 Szczegóły
5143/2009 wyboru ofert na realizację zadań konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2010 roku ogłoszonego uchwalą nr 4788/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 10 listopada 2009 r 22-12-2009 Szczegóły
5067/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola 15-12-2009 Szczegóły
5066/2009 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku 15-12-2009 Szczegóły
5065/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu wykazu, w którym umieszczony jest lokal mieszkalny nr 9 przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu w nieruchomości wspólnej, w budynku przy ul. Platynowej 4 w Warszawie, położonym na terenie Dzielnicy Wola 15-12-2009 Szczegóły
5142/2009 przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr … w budynku przy ………………… w Warszawie wraz z oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu w nieruchomości wspólnej, położonym na terenie Dzielnicy Wola 22-12-2009 Szczegóły
4991/2009 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 r. 08-12-2009 Szczegóły
4990/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku 08-12-2009 Szczegóły
4989/2009 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku 08-12-2009 Szczegóły
4988/2009 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2010 roku 08-12-2009 Szczegóły
4987/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o skierowanie pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia „Zaczarowane ziarenko” Przedszkolu Integracyjnemu nr 209 w Warszawie, ul. Deotymy 52 08-12-2009 Szczegóły
4986/2009 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o skierowanie pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia "Baśniowy Dworek na Kole" Przedszkolu nr 93 w Warszawie, ul. J. Brożka 5 08-12-2009 Szczegóły
4985/2009 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowolipki 22 w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 08-12-2009 Szczegóły
4984/2009 wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres trzech lat, położonego przy ul. Rabsztyńskiej 8 na rzecz Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP 08-12-2009 Szczegóły
4983/2009 zmiany Uchwały Nr 4152/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2009-08-11 w sprawie przeznaczenia części lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Żelaznej 99, tj. parteru i części piwnic o łącznej pow. 506,27 m2 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na czas nieokreślony 08-12-2009 Szczegóły
4982/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-12-2009 Szczegóły
4981/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-12-2009 Szczegóły
4980/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-12-2009 Szczegóły
4979/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-12-2009 Szczegóły
4978/2009 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-12-2009 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe