Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
789/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego (4 poz.) 10-09-2006 Szczegóły
746/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu (4 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
745/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego (5 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
744/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego (16 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
743/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu (2 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
742/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego p. Andrzeja Pakulskiego, zam. przy ul. Płockiej ......... m. ........... 26-09-2006 Szczegóły
741/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego (3 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
740/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego p. Elżbiety Dołęgowskiej, zamieszkałej w lokalu socjalnym nr ......... przy ul. Ludwiki ........, oraz jednoczesnego wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na w/w lokal socjalny na okres kolejnych 3 lat. 26-09-2006 Szczegóły
739/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale socjalne (2 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
738/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne (2 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
737/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny nr .......... przy ul. J. Olbrachta ...... na rzecz p. Krystyny Balkiewicz. 26-09-2006 Szczegóły
736/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne (4 poz.) 26-09-2006 Szczegóły
735/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych między p. Bożena Bulc, zam. przy ul. Deotymy .......... m. .... w Warszawie, a p. Beatą Budzińską, zam. przy ul. Smolnej ........ m. ...... w Warszawie, oraz wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego uzyskanego w wyniku zamiany. 26-09-2006 Szczegóły
734/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych miedzy p.p. Anną i Jackiem Rusak, zam. przy ul. Żelaznej .... m. ........w Warszawie, a p.p. Renatą i Markiem Jakubczykami, zam. przy ul. Sabały ............w Warszawie, oraz wydania skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu uzyskanego w wyniku zamiany. 26-09-2006 Szczegóły
733/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za okres od 20.06.2006 r. do 27.07.2006 r. z tytułu najmu lokalu użytkowego w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65, którego najemcą jest p. Krystyna Łucak-Łeweć. 26-09-2006 Szczegóły
732/2006 w sprawie wynajęcia budowli ochronnej schronu usytuowanego w Warszawie, w budynku przy ul. Nowolipki 14, o powierzchni 190 m2 na rzecz firmy Danuta Cymerman „Tylko Ona” Suknie Ślubne i Wizytowe, z przeznaczeniem na magazyn. 26-09-2006 Szczegóły
731/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez p. Piotra Klina i „Polskie Hotele” Sp. z o.o., części tj. 183,67 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Płockiej 39. 26-09-2006 Szczegóły
730/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez p.p. Annę i Zbigniewa Aleksandrowiczów części tj. 8,11 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 11 na rzecz firmy „EL CAMINO” Sp. z o.o. 26-09-2006 Szczegóły
729/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez „PARAGON” Sp. z o.o. części lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Młynarskiej 26/28 na rzecz firmy „SEA SWEET” Sp. z o.o. 26-09-2006 Szczegóły
728/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie p. Marcie Grudzińskiej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Miedzianej 16 bez zachowania okresu wypowiedzenia, w związku z nie złożeniem oświadczenia w formie aktu notarialnego. 26-09-2006 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe