Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
642/2006 w sprawie najmu poza konkursem – na prowadzenie działalności oświatowej – lokalu przy ul. Rabsztyńskiej 5 w Warszawie. 28-08-2006 Szczegóły
641/2006 w sprawie przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na rok 2006 28-08-2006 Szczegóły
640/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny nr …. przy ul. Waliców …. na rzecz p. Marty Kleczkowskiej 28-08-2006 Szczegóły
639/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale socjalne (2 poz.) 28-08-2006 Szczegóły
638/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal nr ........ przy ul. Gibalskiego ......... na rzecz p. Urszuli Jędrzejewskiej 28-08-2006 Szczegóły
637/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych (2 poz.); 28-08-2006 Szczegóły
636/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne (7 poz.); 29-08-2006 Szczegóły
635/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 187/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 29-08-2006 Szczegóły
634/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie lokalu nr ... przy ul. ... w Warszawie do jednorazowej dyspozycji m.st. Warszawy, w związku z udziałem najemcy w/w lokalu p. Krystyna Żyła w ograniczonym przetargu publicznym dot. oddania w najem lokali mieszkalnych wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 w budynkach przy ul. ... 29-08-2006 Szczegóły
633/2006 w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych wyłączonych z konkursu ofert. 01-08-2006 Szczegóły
632/2006 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert 29-08-2006 Szczegóły
631/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę branży prowadzonej działalności w lokalu użytkowym przy ul. Żelaznej 89, którego najemcą jest p. Artur Szafran, na sprzedaż telefonów komórkowych 29-08-2006 Szczegóły
630/2006 w sprawie wstąpienia firmy „ECO ENVIROMENT CONSULTING” Sp. z o.o. w najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy Al. Solidarności 82A, o powierzchni 223,76 m2, w miejsce p. Pawła Miszczaka przedsiębiorcy działającego pod firmą BIOSTUDIO 29-08-2006 Szczegóły
629/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie przez p. Agnieszkę Misztal części, tj. 14,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Pustola 36 na rzecz Witolda Ścisłowskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie agencji usług bankowych 29-08-2006 Szczegóły
628/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę branży prowadzonej działalności w lokalu użytkowym przy ul. Płockiej 43, którego Najemcą jest Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Zachód, na sklep spożywczy 29-08-2006 Szczegóły
627/2006 w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia płatności czynszu za lokal użytkowy przy ul. Płockiej 39 29-08-2006 Szczegóły
626/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 56 oraz zmianę branży na biuro 29-08-2006 Szczegóły
625/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu przez p. Mariana Kozieradzkiego części, tj. 9,13 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 71 na rzecz p. Tomasza Gapińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży książek, gazet i artykułów piśmiennych oraz informację turystyczną 29-08-2006 Szczegóły
624/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie stawki czynszu za okres od 20.06.2006 r. do 27.07.2006 r. z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65, którego najemcą jest Pani Krystyna Łucak-Łeweć 29-08-2006 Szczegóły
623/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie wydania opinii o lokalizację salonu gry bingo pieniężne w Warszawie przy ul. Waliców 9, w lokalu "Domu Restauracyjnego Waliców 9". 29-08-2006 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe