Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
583/2006 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert. 25-07-2006 Szczegóły
582/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 178/98 zawartej w dniu 12.05.1998 r. z Jadwigą Karlak na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Twardej 66, ze skutkiem na dzień 31.07.2006 r. 25-07-2006 Szczegóły
581/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 274/98 zawartej w dniu 08.07.1998 r. z Przedszkolem Publicznym nr 195 na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Rabsztyńskiej 5, ze skutkiem na dzień 31.07.2006 r. 25-07-2006 Szczegóły
580/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie podnajmu części tj. ok. 30 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Płockiej 34, którego najemcą jest p. Jadwiga Strzelichowska i p. Ryszard Strzelichowski 25-07-2006 Szczegóły
579/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie czynszu za okres jednego miesiąca z kwoty 2.460,30 zł netto do kwoty 1.968,24 zł z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Olbrachta 11, którego najemcą jest p. Robert Mróz 25-07-2006 Szczegóły
578/2006 w sprawie wstąpienia p. Bogdana Reraka w najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipki 22 o powierzchni 54,36 m2 w miejsce żony – p. Jadwigi Rerak 25-07-2006 Szczegóły
577/2006 w sprawie wyrażenia zgody o rozszerzenie branży prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Miedzianej 12, którego najemcą jest „HOSSA T. SZKAŁUBA i S-KA” Spółka Jawna 25-07-2006 Szczegóły
576/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie części tj. ok. 100 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Dzielnej 11a, którego najemcą jest firma MERKATOR Jerzy Antosiewicz Spółka Jawna 25-07-2006 Szczegóły
575/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 28/2005 zawartej w dniu 05.08.2005 r. z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Działdowskiej 3, ze skutkiem na dzień 31.07.2006 r. 25-07-2006 Szczegóły
574/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o skierowanie pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu nr 58 w Warszawie, ul. Batalionu „Pięść” 4. 18-07-2006 Szczegóły
573/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy w sprawie działań odnoszących się do samoistnych posiadaczy nieruchomości. 18-07-2006 Szczegóły
572/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Pofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w II kwartale 2006 r 18-07-2006 Szczegóły
570/2006 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na rok 2006) 18-07-2006 Szczegóły
566/2006 w sprawie skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 11-07-2006 Szczegóły
565/2006 w sprawie powierzenia ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w administrowanie terenów przy ul. Plockiej 51, będących własnością m.st. Warszawy we władaniu Zarządu Dzielnicy Wola 11-07-2006 Szczegóły
564/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy Al.. Prymasa Tysiąclecia 85 w Warszawie stanowiącym własność m.st. Warszawy, połozonym na terenie Dzielnicy Wola 11-07-2006 Szczegóły
563/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Górczewskiej 17 w Warszawie stanowiącym własność m.st. Warszawy, polozonym na terenie Dzielnicy Wola 11-07-2006 Szczegóły
562/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zlotej 65a w Warszawie stanowiącym własność m.st. Warszawy, połozonym na terenie Dzielnicy Wola 11-07-2006 Szczegóły
561/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 424/2006 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23.05.2006 r. dot. przyznania środków finansowych dla poszczególnych budynków na opracowanie brakujacej dokumentacji technicznej. 11-07-2006 Szczegóły
560/2006 w sprawie nie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu (5 poz.) 11-07-2006 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe