Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
534/2006 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipki 20 o powierzchni ogólnej 61,78 m2 na rzecz SAMOOBRONA R.P., ze stawką czynszu 4,58 zł/m2 + VAT 04-06-2006 Szczegóły
530/2006 w sprawie powierzenia ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w administrowanie terenów przy ul. Kaczej 21, będących własnością m.st. Warszawy we władaniu Zarządu Dzielnicy Wola 27-06-2006 Szczegóły
528/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania wykazu lokalu mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. Złotej 65A w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 27-06-2006 Szczegóły
527/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania wykazu lokalu mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. Górczewskiej 17 w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 27-06-2006 Szczegóły
526/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania wykazu lokalu mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy Al.. Prymasa Tysiąclecia 85 w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym na terenie Dzielnicy Wola 27-06-2006 Szczegóły
505/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu zawartej w dniu 01.10.1990 r. z p. Barbarą Cichoń na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5, ze skutkiem na dzień 30.06.2006 r. 27-06-2006 Szczegóły
504/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podnajęcie części tj. 25,00 m2 lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, którego najemcą jest Eugeniusz Chojak 27-06-2006 Szczegóły
503/2006 w sprawie zmniejszenia o 22,57 m2 powierzchni lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Płockiej 27, którego najemcą jest Teatr Kwadrat 27-06-2006 Szczegóły
502/2006 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 141/2004 zawartej w dniu 09.11.2004 r. z p. Katarzyną Michtą na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Nowolipie 25, ze skutkiem na dzień 31.07.2006 r. 27-06-2006 Szczegóły
501/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 26-06-2006 Szczegóły
500/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/9/2006 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wystąpienia o wniesienie pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 92, ul. Leonarda 6/8 w Warszawie. 20-06-2006 Szczegóły
499/2006 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr L/735/2002 Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Wola. 20-06-2006 Szczegóły
494/2006 w sprawie anulowania Uchwały Nr 465/2006 z dnia 06.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 20-06-2006 Szczegóły
493/2006 w sprawie zatwierdzenia stawki czynszu wynegocjowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na najem lokalu położonego w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 61, umieszczonego w wykazie lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23.05.2006 r. 20-06-2006 Szczegóły
492/2006 w sprawie skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2006 r. 20-06-2006 Szczegóły
491/2006 w sprawie powierzenia ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w administrowanie obiektu budowlanego położonego na nieruchomości przy ul. Kaliskiego, znajdującej się na terenie będącym własnością m.st. Warszawy we władaniu Zarządu Dzielnicy Wola 13-06-2006 Szczegóły
490/2006 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na umieszczenie na liście na rok 2006 osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej - najem lokalu socjalnego - 2 poz. 13-06-2006 Szczegóły
489/2006 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (nie wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu - 5 poz. 13-06-2006 Szczegóły
487/2006 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu -2 poz. 13-06-2006 Szczegóły
486/2006 w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy (wyrażenie zgody na zakwalifikowanie i umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego -1 poz. 13-06-2006 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe